Връзка на Коронавирус с Индивиди Прекарали Операция по Затлъстявана  Хирургия

COVID-19 се счита за пандемия, засягаща света, а броят на смъртните случаи,...