Dr Hasan Erdem

Всички услуги и принадлежи  и се управлява от нашата компания Д-р Hasan ERDEM Клиника за затлъстяване.

Нашата компания може да събира лични данни за различни цели. По-долу е описано как и как се събират събраните лични данни  и как се защитават.

Членство или различни форми на нашия Сайт и редица лична информация за самите членове, които трябва да бъдат попълнени в анкети.

Нашата компания може да изпраща информация и информация за нови услуги, оферти за кампании на своите клиенти и членове в някои периоди. Нашите членове могат да правят всякакъв избор за това дали да получават или не такава информация, докато станат член.

По време на процеса на одобрение, осъществяван през нашия сайт или по електронна поща, личната информация, предавана от нашите членове на нашия уебсайт по електронен път, няма да бъде разкрита на трети страни, освен за целите и обхвата, определени от „Споразумението с потребителя, което сме направили с нашите членове.

Нашата компания записва и използва IP адреса на своите членове, за да идентифицира проблемите, свързани със системата и бързо да разрешава всички проблеми или спорове, свързани с предоставената услуга. IP адресите също могат да се използват за идентифициране на потребителите като цяло и за събиране на изчерпателна демографска информация.

Нашата компания може да използва исканата информация за целите на директния маркетинг от себе си или от лицата, с които е в сътрудничество, с изключение на целите и обхвата, определени в Споразумението за членство. Личната информация може да се използва и за връзка с потребителя, когато е необходимо. Информация, поискана от нашата компания или информация, предоставена от потребителя, или информация за транзакции, извършени чрез нашия Сайт; Нашата компания и нейните партньори могат да бъдат използвани в различни статистически оценки, създаване на база данни и пазарни проучвания, без да разкриваме самоличността на нашите членове, за цели и извън обхвата на тарафинданското „Споразумение за членство“.

Нашата компания, за да запази поверителната информация строго поверителна и  да я третира като тайна и да гарантира поверителността и запазването на поверителността, цялата или всяка част от поверителната информация в публичната зона или неразрешено използване или да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати разкриването на трета страна и да предприеме необходимите грижи се ангажира да покаже.

Уебсайтове и приложения

Нашата институция може да предоставя връзки към други сайтове в уебсайта. Нашата компания не носи отговорност за практиките за поверителност и съдържанието на сайтовете, до които се осъществява достъпът чрез тези връзки. Рекламите, публикувани на уебсайта на нашата компания, се разпространяват на нашите потребители чрез нашите рекламни партньори. Принципите на политиката за поверителност в това споразумение се използват единствено за използването на нашата клиника и не включват уебсайтове на трети страни.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

При следните ограничени обстоятелства нашата компания може да разкрива информацията на потребителите на трети страни, различни от разпоредбите на тази „Политика за поверителност“. Тези случаи са ограничени;

  1. Закон, указ, закон и др. да спазва задълженията, наложени от нормите на закона, приети от компетентния правен орган;
  2. С цел да се изпълнят изискванията на „Споразумението за членство“ и други споразумения, сключени с потребителите, и да ги прилагат;
  3. Искане на информация за потребителите с цел провеждане на разследване или разследване, надлежно проведено от компетентния административен и съдебен орган;
  4. В случаите, когато е необходимо да се предостави информация за защита правата или сигурността на потребителите.

СИГУРНОСТ НА Е-ПОЩА

Никога не записвайте номера или паролата на вашата кредитна карта в имейли, които изпращате до нашата служба за клиенти. Информацията, съдържаща се в имейлите, може да бъде преглеждана от трети страни. В никакъв случай нашата компания не може да гарантира сигурността на информацията, предавана от вашите имейли

 СКАНЕРНИ КУКИ

Нашата компания може да получи информация за потребителите, които посещават нашия магазин и използването на уебсайта, като използва технически файл за комуникация („Бисквитка“). Споменатите технически файлове за комуникация са малки текстови файлове, които уебсайт изпраща на браузъра на потребителя за съхранение в основната памет. Техническият файл за контакти опростява използването на Интернет чрез запазване на състоянието и предпочитанията за сайта.

Техническото досие за контакт помага да се получи статистическа информация за това колко хора посещават сайта, колко пъти човек посещава сайта и колко дълго остава на сайта и динамично генерира реклами и съдържание от потребителски страници, създадени специално за потребителите. Техническият комуникационен файл не е предназначен за извличане на данни или друга лична информация от основната памет или от вашия имейл. Повечето браузъри първоначално са били проектирани да приемат техническия комуникационен файл, но потребителите могат да променят настройките, за да гарантират, че техническият комуникационен файл не пристига или ако е изпратен техническият комуникационен файл.

Нашата компания може да промени разпоредбите на настоящата „Политика за поверителност  по всяко време чрез публикуване на сайта или чрез изпращане на електронна поща до потребителите или публикуване на сайта. Ако разпоредбите на Политиката за поверителност са променени, те влизат в сила от датата на публикуване.

Можете да изпратите имейл на bilgi@drhasanerdem.com за вашите въпроси и предложения относно нашата политика за поверителност.


Kurumumuzda verilen tüm servisler ve Altunizade, Kısıklı Cd. No: 5/B 34662 Üsküdar/İstanbul adresinde kayıtlı Doç. Dr. Hasan ERDEM Obezite Kliniği firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Kurumumuz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine bilgilendirme bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, kampanya teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Sitemiz üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Kurumumuz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece kliniğimizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Kurumumuz kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Kurumumuzun Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir talebinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@drhasanerdem.com adresine email gönderebilirsiniz

Tanı ve tedavi amacıyla Hastanemize başvuran her birey bölümümüz tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı hale getirilen hakları her aşamada takip edebilir.
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:
1. Hastanemize başvuran her birey fiziksel düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı tedavi olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir.
2. Hasta doktoru ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
Saygı ve İtibar Görme Hakkı:
1. Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.
2. Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Mahremiyet Hakkı:
1. Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.
Bilgi İsteme Hakkı:
1. Hastanın sağlık hizmet ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.
Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
1. Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
Kayıtları İnceleme Ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı:
1. Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
2. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
Reddetme, durdurma ve rıza:
1. Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
2. Hiç kimse; kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:
1. Hastanemizin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır.
Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma Hakkı:
1. Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.
2. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve Hastane imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.