BMI Hesaplama Aracı

BMI Nedir?

BMI (Body Mass Index) veya Türkçe adıyla vücut kütle indeksi (VKİ), vücut kütlesinin, uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Vücut Kitle İndeksi 40’ın üzerinde olan ya da 30’un üzerinde olup fazla kilo nedeniyle ek sağlık problemleri yaşayan kişiler tüp mide ameliyatı için aday gösterilebiliyor.

Vücut Kitle İndexi Nasıl Hesaplanır?

Beden kitle indeksi, vücut kitle indeksi, boy kilo endeksi gibi terimlerle de anılan vücut kitle indekslerinin ölçülebilmesi için formül şudur; ağırlık / uzunluğun metre karesi. Dünya kapsamında VKİ yani vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan her bire obezite hastası yani obez olarak tanımlanmaktadır. VKİ değeri 40’ın üstünde olan hastalar morbid obez tabirini alır. VKİ değeri 50 ve üstünde olan obezite hastaları ise süper obez olarak anılmaktadır. Bununla beraber zayıf olarak kabul edilen indeks değeri 18,5 ve altını ifade eder. Normal kiloya sahip olan bireylerin ise en az 18,5 ve en fazla 24,9 indeks değeri olmalıdır. 25 – 29,9 arasında olan bireylerse obeze en yakın fazla kilolu birey olarak kabul edilmektedir.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama Formülü Nedir?

Vücut kitle indeksi, beden kitle endeksi, boy kilo endeksi gibi yan tabirlerle de bilinmektedir. Bilinen en kısa ve en kolay hesaplanabilen formülü şu şekildedir; ağırlığınız bölü boyunuzun metre karesidir. Ağırlığınız 100 kilo, boyunuz 1,80 olduğunu farz edersek; 100 / 1,80 m2 formülü uygulayabilirsiniz. Dünya çağında vücut kitle indeksi 18,5 ve daha altında çıkan tüm insanlar zayıf olarak tanımlanmaktadır. 18,5 ve 24,9 VKİ değerine sahipseniz normal kiloda yani normal vücut kitle indeksine sahipsiniz demektir. Vücut kile indeksi 25 ve 29,9 arasında çıkan tüm bireyler normalden fazla yani obeziteye en yakın değerlere sahip olarak tanımlanır. VKİ 30 – 39,9 arasında olanlar tam olarak obez hasta tabirini, 40 üstünde olanlar morbid obez, 50 üstünü olanlar süper obez tabiriyle anılırlar.

İdeal Vücut Kitle İndeksi Kaç Olmalı?

Vücut kitle indeksi erkek ve kadınlarda farklı olsa da bu farklılık oldukça az orandadır. VKİ olarak da anılan vücut kitle indeksinde normal aralık 20 ile 25 arasıdır. VKİ değeri 25 ile 30 arasında olan bireyler balık etli olarak da anılan hafif şişman insanları temsil etmektedir. Ancak VKİ değeri 30 ile 35 arasında kalırsa bu kez obez sınıfına girmiş olursunuz. 30 – 35 arasını geçtikten sonra da diğer obez sınıfları ortaya çıkmaktadır. Özetle vücut kitle indeksiniz 30 – 35 ve yukarısında ise tehlike başlıyor demektir. 35 – 40 arasında olan bireyler çok şişman sınıfında yer alırken bu değer 40’ın üzerine çıkacak olursa morbit şişmanlık baş göstermektedir. Morbit şişmanlıkta bir tür hastalıktır. Kısacası vücut kitle indeksiniz 20 ile 25 arasını geçmemelidir.

Yaş gruplarına göre ideal Vücut Kitle İndeksi şu şekildedir:

  • 19-24 Yaş: 19-24 BMI.
  • 25-34 Yaş: 20-25 BMI.
  • 35-44 Yaş: 21-26 BMI.
  • 45-54 Yaş: 22-27 BMI.
  • 55-64 Yaş: 23-28 BMI.
  • 65 Yaş ve üzeri: 24-29 BMI.

Gastrik Bypass için Vücut Kitle İndeksi Kaç Olmalı?

Gastrik Bypass ameliyatı da mide küçültme ameliyatları arasında anılmaktadır. Bu nedenle Vücut kitle indeksi en az 40 ve yukarısı olan obezite hastaları için uygundur. Ancak Vücut kitle indeksi 40’dan düşük ve 30’dan büyük olan hastalar da gastrik bypass ameliyatı olabilirler. Lakin Vücut kitle indeksi orantısı 40’dan düşük hastaların bu ameliyatı olabilmesi için şeker hastalığı gibi en az bir adet obeziteden kaynaklanan – obezitenin neden olduğu bir sağlık sorununun – bir hastalığın olması da yeterli olabilmektedir. Aynı zamanda Vücut kitle indeksi 40’dan düşük 30’dan fazla ancak şeker hastalığı gibi bir rahatsızlığı olmadığı halde, ağırlıklı olarak şeker odaklı besinleri tüketme alışkanlığı yüksek olan, alkol gibi veya yüksek kalori içeren abur cuburlarla beslenmeyi alışkanlık haline getiren hastalara da yapılabilmektedir.

Mide Balonu için Vücut Kitle İndeksi Kaç Olmalı?

Obezite cerrahisini tercih etmeyen – edemeyen veya obezite cerrahisi yerine daha geçici bir yöntem olmakla beraber uygulaması da çok kolay olan mide balonu tedavisi için vücut kitle indeksinin 40’dan düşük 30’dan fazla olması gereklidir. Vücut kitle indeksi 40’dan yüksek hastalar için mide balonunun yeterli faydası – avantajı olamaz. Bununla birlikte Vücut kitle indeksi 30’dan düşük bireyler için de mide balonu uygulaması yersiz ve yanlış bir seçimdir. Çünkü vücut kitle indeksinin 20 – 25 ortalamasında yer alması demek normal boy – kilo orantısına sahip olduğunuz anlamını ifade etmektedir.

Mide Küçültme Ameliyatı için Vücut Kitle İndeksi Kaç Olmalı?

Mide küçültme ameliyatı olabilmek için aranan ilk kriter; vücut kitle indeksinin en az 40 ve üzerinde olmasıdır. Bununla birlikte vücut kitle indeksi 30 ile 40 arasında olan obezite hastaları da mide küçültme ameliyatı olabilirler. Lakin VKİ değeri 40’ın altında olan hastaların mide ameliyatı olabilmesi için en az bir adet obezite kaynaklı sağlık sorunu yaşıyor olması gereklidir. Özetle 40 ve yukarısı mide küçültme ameliyatını olabilir, VKİ oranı 30 – 40 arası olan hastaların mide küçültme ameliyatı olabilmesi için de obeziteden kaynaklanan bir sağlık problemi, hastalığı olması gerekmektedir.

[bmi theme=”clean” metric=”Metrik” imperial=”İmperial” height=”Boyunuz” heightPlaceholder=”Boyunuz ” weight=”Kilonuz” weightPlaceholder=”Kilonuz ” submit=”BMI Hesapla” result=”BMI değeriniz: %bmi%”] BMI (VKI) Hesaplama

BMI Hesaplama için Kullanılan Kaynak

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content