Morbid Obezite Nedir? Kimler Morbid Obezdir?

Morbid obezite; bireyi obezite seviyesinden ötürü yüksek riskli hastalıklarla, sorunlarla ve yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren problemlerle boğuşturan ileri düzey şişmanlıktır. Morbid obezite olarak adlandırılan kişilerin VKİ değeri 41 ve üstüdür. Morbid obeziteli bireylere diyet bile uygulansa başarı olasılığı oldukça düşüktür. Bu tür hastaların; diyet, obezite tedavisine yönelik ilaç kullanımları ve egzersiz programları olsa da zayıflayabilme olasılıkları ortalama %2 dolaylarındadır. Bu nedenle her yüz morbid obezite hastasının sadece ikisi cerrahi girişim olmaksızın zayıflayabilmektedirler. Morbid obeziteli hastaların yaşam kalitesinin düşük olduğu kadar yaşam süresinin de oldukça kısa olduğunu söyleyebiliriz.

Morbid obezite olarak anılan bireylerde onlarca problem, hastalık mevcut olabilir. Bu problemler neticesinde de tedavi olmazlar ise yaşam süreleri kısalır. Morbid obeziteli hastalarda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan bazıları şu şekildedir; migren, kolesterol yüksekliği, yalancı beyin tümörleri, uyku apnesi, astım, depresyon, kardiyovasküler hastalıklar, reflü, uyuma esnasında aniden meydana gelen geçici solunum durmaları, alkole bağlı olmayan karaciğer sorunları, solunumda durma, kanser tümörleri, kısırlık,  kalp – damar rahatsızlıkları, metabolik sendrom hastalığı, diyabet, eklem hastalıkları, gut sendromu, idrar tutamama sorunları, tansiyon yüksekliği, dolaşım bozuklukları, felç, yumurtalık kistleri…

Aşırı şişmanlık türlerinin sondan ikinci safhası olan morbid obezite, bireyin hem fiziksel hem de ruhsal koşullarını ciddi düzeylerde boğabilmektedir. Şişman bireylerde görülen diyabet hastalığı, morbid obeziteli yani aşırı şişman bireylerde daha sık görülür. Bunun yanı sıra hipertansiyon gibi onlarca problemle boğuşmak zorunda kalarak yaşam sürelerini kısaltmış olurlar. Tedavi ne kadar uzun süre ertelenirse, tedavi edilmesi de o kadar zor ve uzun olabilmektedir. Üstelik damar sertliği gibi ölümcül riskleri de barındıran morbid obezite, inme ve ölüme kadar uzayabilen bir dizi ek problemi de kapsamaktadır.

Beden kitle indeksi ya da vücut kitle indeksi olarak 41 ve üzeri olan aşırı şişmanların tedavisi yapıldığı takdirde; migren sorunlarının %57’si, beyin tümörü risklerinin %96’sı, hipertansiyon probleminin en az %52’si en fazla %92’si, reflü hastalığının en az %72’si en fazla %98’i, metabolik sendrom hastalığının ortalama %80’i, alkole odaklı gerçekleşmeyen karaciğer yağlanmasının %90’ı, kalp damar hastalıklarına dair olası risklerinin %82’si, astım problemlerinin en az %82’si en fazla %100’ü, uyku apnesi sorununun en az %74’ü en fazla %98’i, diyabet hastalığının %83’ü, yumurtalık kisti rahatsızlığında görülen kıllanma probleminin en az %79’u, yumurtalık kistinde görülen adet düzensizliğinin %100’ü, dolaşım bozukluğunun %95’i, eklem problemlerinin en az %41’i en fazla %76’sı, idrar tutamama probleminin en az %44’ü en fazla %88’i ve gut hastalığının %77’si yok olur.

Tüm başarılar göz önünde bulundurulduğunda morbid obezitenin tedavisi yapıldığında toplam yaşam kalitesinde yaklaşık %95, ölüm riskinde de yaklaşık %89 oranında iyileşme – azalma yaşanabilmektedir. Yukarıda sıralanan tüm istatistiksel veriler morbid obeziteye sahip hastalar ve hastalara uygulanan morbid obezite cerrahisine yönelik tedaviler sonrası elde edilen başarısal yüzdeleri ifade etmektedir. Unutulmamalıdır ki morbiz obezite hastaları tedavi edilmezlerse aynı yaş grubunda olan diğer bireylere göre çok daha kısa sürede yaşamlarını kaybedebilirler. Hayatlarını kaybetme nedenleri genellikle damar sertliği ve damar sertliğine bağlı olarak gelişen enfarktüs, inme gibi sebeplerdir. Üstelik her morbid obezite hastasında ciddi düzeylerde ürolojik sorunlar ve sosyal izolasyon problemleri de vardır.

Kimler Morbid Obezdir?

Morbid obezite teşhisinin konulabilmesi için gerekli tanı, teşhis ve tetkiklerin yapılması gerekir. Bunlardan önce de vücut kitle endeksi ölçümlenir. Vücut kitle endeksi veya beden kitle indeksi olarak anılan bu hesaplama şu şekilde yapılmalıdır; boy bölü, parantez aç boy çarpı boy, parantez kapat eşittir sonuç. Bir örnek sunacak olursak. Boyunuzun 1.60 olduğunu varsayalım, kilonuzun da 65. Bu bilgiler ışığında VKİ= 65/ (1.6 x 1.6)= 25. VKİ değeri bu hesapta 25 çıktı. 25 ise normal adledilir. Boyunuz 1.60 cm kilonuzda 105 ise morbid obez sayılırsınız. 1,60 cm * 105 kg= 41’dir. Aynı boy ile 155 kilo olursanız VKİ değeriniz 60 çıkar. Bu da süper morbid obez hastalığı olarak tanımlanır.

Özetle morbid obezite teşhisi için VKİ değerinizin en az 41 olması gerekir. Morbid obezlere uygulanan ciddi diyet ve egzersizlerle en az 10 en fazla 20 kg kilo kaybı sağlanabilmektedir. Ancak bu denli küçük başarıların gerçekleşme olasılığı dahi çok düşüktür ve başarılı olsalar dahi tedavi edilmezler ve gerekli desteği almazlar ise verdikleri kiloyu kısa sürede ve katıyla geri almaktadırlar. Morbid obezitenin başarılı tedavisi için hiçbir diyet, hiçbir ilaç yoktur. Tek seçenek obezite cerrahisinden geçmektedir. Ancak obezite ameliyatıyla yüksek başarılar elde edilebilmektedir. Morbid obezite cerrahisi olmaksızın geçerli ve başarılı bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır.

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content