Obezite Nasıl Ölçülür?

Bilimsel ölçümleme teknikleri baz alındığında şişmanlık seviye ve çeşitlerinin de belirli sınırları mevcuttur. Şişmanlık ölçümlemesinde en sık kullanılan ilk iki terim; VKİ yani vücut kitle indeksi (bazen VKE olarak adlandırılır) veya BKİ’nin (beden kitle indeksi ) yanı sıra BÇ yani Bel çevresi ölçüsüdür. Bu iki ölçümden en sık VKİ yani vücut kitle indeksi kullanılır. Bu ölçümleme için mevcut kilonuz boyunuzun metre karesine bölünür. En kısa formülü kg/m2’dir. Örnekleyecek olursak şu yolu izleyebiliriz. Boyunuzun 1.60 olduğunu, kilonuzun da 65 kg olduğunu varsayarsak; VKİ= 65/ (1.6 x 1.6)= 25 Burada çıkan 25 sizin VKİ değerinizdir ve normal düzeydedir. VKİ en çok kullanılan obezite ölçüm formülüdür lakin çok nadir de olsa; çocuk, gebe ve kas oranı çok yoğun olan bireylerde yanıltıcı sonuçlarla yansıyabilir.

VKİ değerine göre bireyler; zayıf, normal, şişman, çok şişman olarak sınıflara ayrılırlar. Bunlar;

 • VKİ değeri 20’nin altında olan bireyler zayıf
 • VKİ değeri 20 ile 25 arasında sonuç bulanlar normal
 • VKİ değeri 26 ile 29 arasında olanlar normal kilonun hafif üstü
 • VKİ değeri 30 ile 40 arasında olanlar kilolu yani obez
 • VKİ değeri 41 ve üstü olanlar aşırı kilolu yani morbid obez
 • VKİ değeri 60 ve üstü olanlar çok aşırı kilolu yani süper morbid obezdirler.

Örneklendirecek olursak;

Boyunuz 1,60, kilonuz da 65 kg ise;

 • VKİ = 65 / ( 1.6 x 1.6 ) = 25 yani Normal kiloya sahipsiniz demektir.

Boyunuz 1,60, kilonuz da 70 kg ise;

 • VKİ = 70 / ( 1.6 x 1.6 ) = 27 yani Normalden biraz daha kilolusunuz demektir ve dikkat etmeniz gerekir.

Boyunuz 1,60, kilonuz da 80 kg ise;

 • VKİ = 80 / ( 1.6 x 1.6 ) = 31 yani Kilolusunuz ve resmen obezsiniz demektir. Derhal diyet ve egzersiz yapmalı, doktorunuza danışmalı, diyetisyene başvurmalısınız.

Boyunuz 1,60, kilonuz da 106 kg ise;

 • VKİ = 105 / ( 1.6 x 1.6 ) = 41 yani morbid obezsinizdir. İleri düzey obezite türüdür. Tedavi olmazsanız yaşam süreniz de yaşam kaliteniz de çok düşer ve her halukarda aynı yaş gruplarında yer alan normal kilolu diğer bireylere nazaran kısa sürede yaşamınızı yitirirsiniz. İlaçla, diyetle, egzersizle tedavisi mümkün değildir. Morbiz obezite cerrahisi şarttır. Obezite ameliyatının ardından diyet başta olmak üzere belirli bir sınıra inene kadar ek ilaç tedavisi ve egzersiz gerekir.

Boyunuz 1,60, kilonuz da 155 kg ise;

 • VKİ = 155 / ( 1.6 x 1.6 ) = 60 yani süper morbid obezsinizdir. Morbid obezin ileri seviyesi ve şişmanlığın yani obezitenin son safhasıdır. Morbid obezitede sıralanan tehlikelerin en üst seviyede olduğu halidir. Tehlike çok daha fazla, çeşitli ve ciddidir. Derhal bariatrik cerrahi yani obezite ameliyatı olmalısınızdır. Tedaviye başlanmadan geçen her gün tehlike de tedavi şansı da o denli uzun, zor ve ciddi olacaktır. Obezite ameliyatı şarttır. Diyet ve egzersizle zayıflama mümkün değildir.

VKİ değeri insan bedenindeki yağ oranı hususunda genel veri tespitinde oldukça önemlidir. Lakin şu da iyi bilinmelidir; bedende biriken fazla yağın genel miktarı kadar vücudun hangi bölgelerinde biriktiği de çok önemli bir konudur. Örneğin fazla yağın en yaygın ve yoğun olduğu bölge eğer karın yani göbek bölgesi ya da kalça bölgelerinde birikmiş olması diğer bölgelere nazaran çok daha önemlidir. Obezite ölçümlerinden elde edilen sonuçların tanımlanan limitler dışına çıkmasıyla birlikte karidyovasküler yani kalp – damar problemleri, akciğer problemleri başta olmak üzere onlarca ek problem ya da hastalığın doğumuna yol vermiş oluruz.

 

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content