Revizyonel Bariatrik Cerrahi Nedir?

Obezite, çağımızın en önemli hastalıklarındandır. Bu hastalığın görülme oranları her geçen gün artmaktadır. Obezite ile mücadelede en etkili yöntem, obezite cerrahisi prosedürleridir. Bu yüzden günümüzde obezite cerrahisi son derece popülerdir ve ameliyat sayısı, her sene bir önceki yıla göre artış göstermektedir.

Revizyon cerrahisi;

 • Hastanın obezite ameliyatı sonrası diyet ve beslenme kurallarına uymaması,
 • Hastaya uygun tedavi modelinin seçilememesi,
 • Cerrahın öğrenme eğrisini tamamlamamış olması ve
 • Ameliyatın komplikasyonlarıyla karşılaşılması gibi durumlarda gündeme gelmektedir.

Bu oran günümüzde yüzde 5 ila 8 civarlarındadır. Revizyon cerrahisine karar verilmeden önce;

 • Doktorun bu konudaki uzmanlığından emin olunmalı,
 • Hastanın sağlık durumu doktoru tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmeli,
 • Ameliyat öncesi endoskopi veya tomografi gibi ileri tetkiklerle hastanın mevcut durumu gözlenmeli ve
 • Beslenme uzmanları hastanın diyetinde yaptığı yanlışları bulup ameliyat sonrası aynı yanlışların yapılmaması konusunda hastayı bilgilendirmeleri sağlanmalıdır.

Peki revizyonel bariatrik cerrahi ne demektir?

Daha önce bariatrik cerrahi geçirmiş, komplikasyon yaşamış veya yeterli kilo verememiş hastalara uygulanan cerrahi prosedürlere revizyonel bariatrik cerrahi denir.

Neden revizyona ihtiyacım var?

İlk ameliyattan sonra yeterince kilo verilemediyse (yani fazla kilonun yüzde 25’i),
Teknik olarak hatalı bir ameliyat yapılmış ise,
Ameliyatın komplikasyonları ile karşılaşılmışsa.

Revizyonel bariatrik cerrahi tehlikeli veya zor mudur?

İlk operasyona göre komplikasyon riski daha çoktur. Ameliyat süresi daha uzun, başarı oranı daha düşüktür. Ama uzman ellerde yapılırsa sonuçları tatmin edicidir.

Laparoskopik mi yapılıyor yoksa açık yöntemle mi?

Diğer tüm bariatrik prosedürler gibi laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ama ilk obezite ameliyatı sonrası midede ileri derecede yapışıklık mevcutsa veya bu yapışıklıklara bağlı kanama gibi durumlarla karşılaşılırsa nadiren de olsa açık cerrahiye geçiş yapılabilir.

Hangi revizyon ameliyatı yapılmalı?

Kuşkusuz bu opsiyona çok iyi düşündükten ve tetkik edildikten sonra karar verilmelidir. Hastanın yeme alışkanlıkları, ek hastalıkları ve vücut kondisyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ameliyatın ilk ameliyattan daha zor olacağı, iyileşme süresinin daha uzun olacağı hastaya ayrıntılı anlatılmalıdır. Hasta uyguladığı ve uygulayacağı diyeti konunun profesyonelleri ile en ince ayrıntılarına kadar konuşmalı ve sonrasında yola devam edilmelidir.

Sleeve Gastrektomiden sonra revizyon

Sleeve Gastrektomi, yani tüp mide ameliyatından sonra revizyon cerrahisi, aşağıdaki koşullardan sonra düşünülebilir;

 • Yeterli kilo verilemediyse veya geri kilo alımı olduysa.
  Laparoskopik Sleeve kilo verdirmede çok başarılı bir ameliyat olmasına karşın hastaların yüzde 5 veya 10’unda yetersiz kilo verimi görülebilmektedir.
 • Ameliyat sonrası oluşabilecek kontrolsüz kaçak komplikasyonunu kontrol altına alabilmek için.
  Çoğu kaçak durumu ameliyatsız tedavi edilebilir. Ama buna rağmen bazen çok zorlu durumlarla da karşılaşılabilir. Böyle durumlarda Roux-en-Y Bypassa dönüş yapılmaktadır.
 • Reflü semptomları arttıysa.
  Bu alanda yapılan çalışmalara göre her 5 hastadan 1’inde reflü semptomları görülebilmektedir. İlaçla tedavi edilebilen olgular olduğu gibi revizyon ameliyatına gereksinim duyulan olgular da olabilmektedir.
 • Zımba hattı darlığı gelişmesi.
  Eğer midenin yeni şekli çok dar yapılmışsa, önce endoskopik yöntemle genişletilmeye çalışılır. Bu işlemde başarısız olunursa revizyon ameliyatı yapılır.
 • Mide büyümesi
  Yanlış beslenme ve diyet kurallarına uyulmaması sonucu midede genişleme ve bununla bağlantılı olarak da geri kilo alımı görülebilmektedir.

Sleeve gastrektomiden sonra Revizyonel Sleeve gastrektomi yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Revizyon cerrahisi olarak Revizyonel Sleeve gastrektomi ve Bypass karşılaştırıldığında iki prosedürün de % 45 oranında fazla kilo kaybına yol açtığı görülmüştür. 

Gastric Bypassdan sonra revizyon

Gastric Bypass yani Tip 2 Şeker ameliyatından sonra ise revizyon cerrahisi, aşağıdaki durumlardan sonra düşünülebilir.

 • Yeterli kilo verilemediyse veya kilo geri alımı olduysa,
 • Marjinal ülser oluşumu, (Gastrojejunostomi, trunkal vagotomi gibi)
 • Anastomoz darlıkları,
 • Metabolik bozukluklar, (Ciddi malnütrisyon, vitamin eksikliği, hipoglisemi, hipokalsemi gibi)
 • Gastro-gastric fistüller,
 • Poş genişlemesi,
 • Dumping Sendromu,
 • Roux staz sendromu,
 • Sağlığa zararlı şekilde aşırı kilo verilmesi, (Revizyon sonrası hastaların %88’i tekrar kilo almaya başlarlar.)
 • Bypass’ın tolere edilememesi.

1967’de tanımlanmasından bu yana Bypass prosedürleri, obezite cerrahisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Bypass’ın revizyon cerrahisindeki en başarılı yöntemi, duodenal switch olarak çeşitli otoriteler tarafından ortaya konulmuştur. Ama bu ameliyatın komplikasyonları diğer prosedürlerden daha fazladır. Bir diğer yöntem ise poş küçültücü işlemlerdir. Bu yöntemlerde daha az komplikasyon görmekteyiz ancak sonuçları duodenal switch kadar etkili değildir.

Laparoskopik ayarlanabilir Banttan sonra revizyon

Laparoskopik Bant operasyonundan sonra revizyon cerrahisi de şu durumlarda gündeme gelebilir;

 • Bandın midenin içine doğru yer değiştirmesi,
 • Bant erozyonu,
 • Poş genişlemesi,
 • Yeterli kilo verememe veya geri kilo alımı,
 • Bantın portunun yer değiştirmesi,
 • Özefagus genişlemesi,
 • Reflü gelişmesi,
 • Bandın tolere edilememesi.

Laparoskopik ayarlanabilir Bant uygulaması etki oranı düşük, komplikasyon oranı yüksek olmasından dolayı artık çok az merkezde uygulanmaktadır. Bu işlemin revizyonu, önce bandın çıkarılması sonrasında hastanın durumuna göre uygun cerrahi yöntemin benimsenmesidir.

Vertical Band Gastroplastiden sonra revizyon

Son olarak Vertical Band Gastroplasti sonrası revizyon cerrahisi ise şu durumlarda yapılabilir:

 • Gastrik outlet sendromu oluşması,
 • Yeterli Kilo verilememesi

VBG(Vertical Band Gastroplasti), günümüzde çok sık yapılmamaktadır. Bu ameliyatı bilen veya karşılaşan cerrah sayısı fazla değildir. VBG’den sonra yine RVBG (Revizyonel Vertical Band Gastroplasti) yapılabilir ama başarı oranı düşük olduğundan sıklıkla Gastrik Bypass yapılır. VBG’den sonra Sleeve Gastrektomi de yapılabilir ama kaçak oluşmaması için yeni zımba hattının eski zımba hattına veya önceki ameliyatta konulan meshe denk gelmemesine dikkat edilmelidir. Daha önce Vertical Band Gastroplasti yapılan ama sonrasında tekrar kilo alımı yaşayan hastamıza revizyon ameliyatı olarak Laparoskopik Sleeve Gastrectomy yaptik. Bu vakayı bilimsel makale haline getirip,meslektaşlarımızın bilgisine sunduk.

Makaleye ise bu linkten ulaşabilirsiniz:

http://static.dergipark.org.tr/article-download/494b/f914/f87f/5e74856585760.pdf

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content