Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Hangi Vitaminler Alınmalı?

Tüp mide cerrahisinden sonra midenin genel hacmi küçültülmüş olacaktır. Bu nedenle bedenimize alınan besinlerin kapasitesi de düşecektir. Bu da doğrudan daha az besin tüketiminden kaynaklanan daha az vitamin – mineral alımına delalettir. Bilhassa tüp mide ameliyatının ardından ilk birkaç aylık süreçte vitamin – mineral eksikliği yaşanma olasılığı yüksek olacaktır. Bu nedenle ilk süreçlerde protein tozu kullanmak elzemdir. Elbette bu tozlar sadece protein barındırmaz. Vitamin ve mineraller de sunar. İlk dönemlerde ağırlık verilen protein tozlarından sonra ya da aynı dönemlerden itibaren başlamak üzere hayat boyu vitamin takviyesi kullanmak gereklidir. Vitamin alımı azaldığı için vücudun genel sağlığına hizmet eden vitamin takviyesini sunmak lazımdır. Aksi halde vitamin eksikliğinden kaynaklanabilecek pek çok hastalık ortaya çıkabilir. Bu risk hayati değerdedir. O nedenle riskleri bir an evvel sonlandırmak gerekir. Daha az gıda alımından kaynaklanan vitamin eksikliklerini gidermek ve vücudun ihtiyacı olan vitaminleri yerinde ve tam olarak sağlayabilmek için hekiminizce önerilen vitaminleri belirlenen aralıklarla ve hayat boyu devam ettirmek zorundasınız. Az gıda tüketiminden doğan vitamin – mineral ihtiyaçlarını sunmalıyız. Alacağımız vitaminlerle vitamin yetersizliğinin önüne geçmiş ve vitamin yetersizliğinden doğabilecek hastalıklara karşı da tedbir almış olacağız. Üstelik bazı tip vitaminlerin eksik ya da hiç alınmamasından kaynaklanabilecek bozulmalar beslenme sistemimizde de bozulmalara neden olabilir. Tüp mide ameliyatı sonrası vitamin eksikliklerinin önüne geçebilmek için düzenli vitamin desteği almayı ihmal etmemelisiniz.

Alınacak Temel Vitaminler

Aslında hangi vitaminleri, hangi mineralleri almanız gerektiği tam olarak hekiminizce tespit edebilir. Burada sadece temellerden bahsedebiliriz. Tüp mide ameliyatından sonra alınabilecek temel vitaminlerimiz şudur;
  • B12 Vitamini – Sık
  • B1 Vitamini – Sık
  • B2 Vitamini – Sık
  • D Vitamini – Bazen
Her ne kadar tüp mide ameliyatından sonra alınması gereken temel vitaminlerden olarak anılsa da aşağıda sıralanan maddeler vitamin değil mineraldir;
  • Kalsiyum – Sık
  • Demir – Bazen
Not: Sık ve Bazen ifadelerinin anlamı şudur; Tüp mide ameliyatı yapılan hastalara reçete edilen maddelerin takviye olarak reçete edildiğini belirtil. Özetle Sık ifadesi, bu operasyonu geçiren pek çok hastayı temsil ederken, Bazen ifadesi daha az hastayı temsil etmektedir.

Özetle Multivitamin Tüketilmelidir

Tüp mide ameliyatı başta olmak üzere bariatrik cerrahiden sonra genel olarak multivitamin tüketilmesi gerekebilir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere hangi vitaminlerin kullanılması gerektiği, hangi minerallerin alınması gerektiği ve elbette oranları hekiminizce net olarak ifade edilecek ve besin takviyesi önerileri sağlanacaktır. Temel vitamin B12 vitamini, temel mineraller ise Kalsiyum ve Demir’dir. Tüp mide ameliyatından sonra anılan vitamin ve minerallerin düzenli olarak kullanılması gereklidir. Bazı hastalarda sadece bu temel maddeler yeterli olurken bazı hastalarda doğrudan multivitamin kullanılması önerilmektedir. Bilindiği üzere multivitamin birden fazla vitamini bünyesinde barındıran vitamin haplarıdır. Multivitaminler tek başına multivitamin desteği sunabilirken aynı zamanda multimineral özelliğine de sahip olabilirler. Böylece birden fazla vitamin ve birden fazla mineral takviyesi de birlikte arz edilmiş olur. Özetle multivitaminler kullanarak tüp mide ameliyatının ardından gelişebilecek ve daha az gıda tüketiminden doğan riskler bertaraf edilmiş olur.

Hastaya Göre Vitamin Tespiti

Tüp mide ameliyatını geçirmiş hastanın genel sağlık durumu, yaşı, boyu, kilosu gibi kriterler baz alınır. Ayrıca hastaya belirli periyotlarla tetkikler – tahliller yapılır. Bu araştırmalar neticesinde hastaya özel ihtiyaç duyabileceği vitaminler, mineraller belirlenir. Böylece hastaya göre vitamin tespiti tam olarak yapılarak o hastaya özel vitaminler ya da multivitaminler reçete edilir, önerilir. Bu tespitin bir diğer amacı da vitamin yetersizliğinin giderilmesine ek olarak aşırı vitamin alımından uzak tutmaktır. Bilindiği üzere bazı vitaminler suda eriyebilir, bazıları yağda eriyebilir. Bazıları vücut tarafından depolanabilir, bazıları depolanamaz. Bu koşullar da düşünülerek hastaya özel vitaminler verilir.

Her Hasta Vitamin Takviyesine İhtiyaç Duymaz

Genel olarak tüp mide ameliyatından sonra pek çok hasta için vitamin ya da multivitamin takviyesi öngörülmekte ve reçete edilmektedir. Ancak genel dışında kalan çok daha sağlıklı hastalar için vitamin takviyesine gerek duyulmayabilir. Özetle bu tür hastalar için ameliyat sonrası vitamin kullanımı hayat boyu ya da belirli bir süre dışında ihtiyaç söz konusu olmaz. Bu da yukarıda yazdığımız üzere yapılacak tahliller neticesinde saptanabilmektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası düzenlenen tahlillerle ihtiyacınız tespit edilir. İhtiyacınız yok ise vitamin desteği kullanmanıza da gerek yoktur.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası B1 Vitamini

B1 vitamini eksikliği beslenme bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu nedenle pek çok hastaya Tiamin yani B1 vitamini takviyesi verilmektedir. Bu takviye hap yoluyla olabileceği gibi damar içi enjeksiyon ya da kas enjeksiyonu şeklinde de sunulabilmektedir. B1 vitaminin en belirgin faaliyeti Lipid ve Korbonhiratlarda başrol almasından kaynaklanmaktadır. Bu vitamin ince bağırsağın hemen ikinci kısmında emilime uğramaktadır. Eksikliği durumunda ek hastalıklar ve sindirim bozuklukları oluşabilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kalsiyum

Bilindiği gibi Kalsiyum mineralinin ana görevlerinden biri de kemik sağlıdır. Elbette tek vazifesi güçlü kemikler için değildir. Farklı görevleri de olan Kalsiyumun tüp mide ameliyatından sonra da düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Özellikle operasyon sonrası ilk aylarda hem vitamin hem de mineral eksikliği en fazla görülen olumsuzluklardandır. Bu nedenle hemen hemen her tüp mide ameliyatı geçiren hastaya reçete edilen minerallerden biri de Kalsiyum’dur. Genel kemik sağlığını korumak adına obez hastalarının iskelet yapısının deformasyona girmemesi diğer bireylere nazaran daha önemlidir. Bu nedenle yapılan tahlillere ek olarak günlük alınması gereken Kalsiyum oranının sağlanabilmesi için takviye haplar kullanılabilir.
AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content