Chirurgia Della Bipartizione Di Transito

Transit bipartisyon işlemleri yüksek kiloları bulunmayan fakat diyabet hastalarına uygulanan gelişmiş bir metabolik cerrahi yöntemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Metabolik cerrahi yöntemleri içerisinde oldukça gelişmiş olan bir işlem olarak etkilidir. Bu yöntem sayesinde milyonlarca insan tekrardan hayata tutunabilmiştir. Transit bipartisyon ameliyatı amacına bakıldığında emimi bozmak ve besin tüketiminin dengeleyerek sınırlandırma üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Emilimin nazik bir düzlem içerisinde bozuluyor olmasından kaynaklı sindirim sistemine bağlı yan etkilerin minimum olduğunu söyleyebiliriz. Temel olarak transit bipartisyon mide hacminin sınırlandırılmasıyla birlikte başlamaktadır. Mide bölgesinin ortalama olarak %65’ini işlevsiz ve etkisiz bir hale getirmektedir. Bu sayede bireyin fazla kiloları olmasa dahi kan şekerini kontrol altına alabilmenin zemini hazırlanmaktadır.  Mide hacminin yarısından fazlasına uygulanan işlem sayesinde iştah artması sağlanmaktadır. Geride kalan mide yapısında kesi noktaları üzerinden zımbalanmaktadır. Bunun yapılmasıyla birlikte olası herhangi bir kaçağın önüne geçilebilmektedir. İkinci aşamaya gelindiğinde ise gerçekleştirilecek olan önemli işleme sıra gelmektedir. Bu noktadan gerekliklerin ve detayların hastadan hastaya göre değişebileceğini unutmamakta fayda var. Keza bazı ölçüler çerçevesinde kesi işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bağırsakların alt kısmında ortalama olarak 120 ila 160 santimetre arasında bir noktaya işaret konulmaktadır. İşaret ile birlikte gerekli ölçüler içerisinde bağırsakların ikiye ayrılması sağlanır. Alt bağırsak üzerinden midenin altına ikinci bir yol bağlanmaktadır. Bu sayede mideden çıkan bağırsak parçasıyla işaret konulan noktadan bağlanabilmektedir. Ameliyat sayesinde şunlara erişim sağlanacaktır:
 • Besin tüketim miktarı ortalama olarak yarısından fazlası ile birlikte azalmaktadır. Bu oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Tüketilen olan besinlerin yarısı kadarı bağırsak yolu üzerinden, diğer yarısı da eski bağırsak yolu üzerinden hareket etmektedir. Farklı yollar üzerinden gerçekleşen besin geçici sindirimi sayesinde şeker miktarı azaltılmaktadır. Bunun yanı sıra İnsülin salgısını arttıran alt bağırsak parçasına hızlıca besin geçici olmasıyla birlikte hormon miktarı arttırılmaktadır. 
Transit bipartisyon ameliyatının temel amaçlarından birisi de şeker hastalığının tamamen ortadan kaldırılması üzerine olduğun bilmekte fayda var. Bu bağırsak akış şeması sayesinde kolay ve basit bir şekilde gerçekleşebilmektedir. 

Transit Bipartisyonun Avantajları Nelerdir?

Transit Bipartisyon avantajları oldukça geniş olduğunu söylemekte fayda var. Birçok noktada ve birçok husus içerisinde avantaj sağlamaktadır. Günümüzde ortaya çıkan hemen hemen bütün işlemlerden elde edilen operasyonlardan daha düşük bir riske sahiptir. Bunun yanı sıra tıp 2 diyabetinin tedavisinde oldukça etkili ve düşük risklidir. Yöntemine bakıldığında ise oldukça basit bir mantığa sahiptir. En büyük artısına bakıldığında derin vitamin ve mineral eksikliğine yol açmaması olarak nitelendirilmektedir.  Güvenli bir yönteme sahip olan transit bipartisyon birçok noktada avantaj sağlamaktadır. Sleeve gastrektominin etkisi sayesinde erken doyma hissini sağlamaktadır. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte birey üzerinden oldukça güçlü bir iştah azalması görülmektedir. Bu sonuçlar bu operasyonun ne denli önemli olduğunu gösteren detaylardan olduğunu söyleyebiliriz. 

Kimler Transit Bipartisyon Ameliyatı Olabilir ?

Günümüzde birçok kişi kimlerin transit bipartisyon operasyonuna dahil olup, olamayacağını merak etmektedir.  Bundan kaynaklı olarak çeşitli araştırmalar içerisine girmektedirler. İlk olarak bilinmesi gereken hususlardan birisi de her diyabet hastasının transit bipartisyon ameliyatına uygun olmamasıdır. Toplumda her şeker hastasının transit bipartisyon operasyonuna dahil olabileceği gibi bir bilgi gerçek değildir. Ameliyat ancak en uygun ve müsait olan bireyler için oluşturulmuştur. Bireyin koşuluna ve sağlık durumuna göre uygulandığı şekilde başarılı olup olamayacağı belirlenmektedir. Transit bipartisyon ameliyatının her bireye uygulanması söz konusu dahi olmadığını bilmekte fayda var. Keza hastanın vücut durumuna göre farklı operasyonlara tabii olmasına sebep olabilmektedir.  Genel olarak kimler transit bipartisyon ameliyatına dahil olabileceğine dair gereklik ve detaylar şu şekildedir:
 • Transit bipartisyon birçok kişiye uygulanabileceği bilgisi gerçek değildir. Bu operasyonun bireylere uygulanabilmesi için ilk gerekli tip 2 diyabet hastası tanısı konulmasıdır. Bu tanıya sahip olmayan bireylerin operasyona dahil olması mümkün değildir.
 • Operasyona girecek olan bireylerin vücut kitle indeksleri ortalama olarak 20 ila 30 arasında olması gerekmektedir. Genel hasta profiline bakıldığında ise ortalama 25 ila 30 olması yeterlidir. 
 • Tip 2 diyabet rahatsızlığına sahip bireylerin insülin rezervleri yani insülin üretebilme kapasitelerinin yeterli olmaları son derece önemlidir. Aksi şekilde bireyin operasyona alınması mümkün olamamaktadır. 
 • Diyabete diğer metabolizme sorunlarının eşik etmemesini durumunda bireyin ameliyatı olma ihtimali artmaktadır. Fakat çeşitli metabolizma sorunlarının olması durumunda bireyin ameliyat olma ihtimali düşebilmektedir. 
Yukarıdaki gerekliklerin temel detaylardan oluştuğunu bilmekte fayda var. Bireyin durumuna, koşulun ve hekimin yöntemine göre birçok farklılığın oluşabileceğini unutmamakta fayda var. Keza günümüzdeki birçok kişi bu operasyonu olma talebiyle hekime başvurmaktadır. Bu son derece yanlış olan ve hiçbir zaman yerine varamayacak bir detaydır. Hekim muayenesi ile gerekli işlemler başlanmaktadır. Bu yüzden uzman bir hekime görünmek son derece önemlidir. 

Transit Bipartisyon Ameliyatı Sonrası 

Transit bipartisyon ameliyatı sonrasında bireyin birçok noktada faydasına olan detayların görülmesi beklenmektedir. Bu yöntemle birlikte diyabet ve bu hastalığa bağlı olan metabolizma sorunlarında gerileme görülmesi beklenmektedir. Ortalama olarak 12 aylık bir süreç içerisinde bu sorunlar hastaların hemen hemen hepsinde iyileşmektedir. Hasta 12 aylık süreci tamamlamasının ardından ortalama bir sağlığa sahip olan bir insanlar eşit bir noktaya erişebilmektedir. Midenin küçülmesinden kaynaklı olarak besin tüketme noktasında iştahsızlık başlayacaktır. Transit bipartisyon operasyonu sonrasında dikkat edilen diğer bir husus ise emilim düzenlendiği için kandaki şeker miktarının az, insülin miktarı ise olağandan oldukça fazla olmasıdır. Transit bipartisyon ameliyatının sonlanmasıyla birlikte tahmini olarak 5 ila 7 hafta arasında özel bir diyetin uygulanması gerekmektedir. Bu diyetin aşamaları bulunmaktadır. Hastanın da bu gereklikler riayet etmesi son derece önemlidir. Genel olarak bu aşamaları kabaca sıralamak gerekirse, sıvı dönem ilk süreçtir. Diğer dönem ise püre olarak geçmektedir. 3. ve son dönem ise katı dönemdir. Bu süreçlerde temel olarak ortak bir amaç bulunmaktadır. Bireyde olası bir kaçak riskini doğurabilecek koşulların yaşanmaması ve sindirim sisteminin ideal düzey üzerinde çalışmasıdır. 5 ila 7 haftalık özel diyet sonrasında da hastaların, uzman diyetisyenler eşliğinde hazırlanmış olan programa eşlik etmesi beklenir. Diyetinde her noktada şeker hastası olan bireylerin çıkarlarını düşündüğünü bilmekte ve onların eşlik edebileceği bir noktada olduğunu bilmekte fayda var.

Transit Bipartisyon Ameliyatı Olanlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Transit Bipartitizasyon, tip 2 diyabetin tedavisinde diğer ameliyatlar kadar etkili olan nispeten düşük riskli bir ameliyattır. Operasyon teknik olarak daha güvenlidir. En büyük artısı, emilimi bozan diğer ameliyatlara göre çok daha az vitamin-mineral eksikliğine neden olmasıdır. İşlem sonrasında bağırsakları etkilemeden diyabet ve diğer komorbiditelerde önemli ölçüde iyileşir. Ancak, nispeten yeni bir operasyon olduğu için, diyabet üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkındaki bilgiler netlik kazanmamıştır. Çoğu hasta bu ameliyattan sonra vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duymaz. Transit Bipartisyon ameliyatı ile mide içi basınç önemli ölçüde azaldığı için mide tüpünden sızıntı önlenir. Transit bipartisyon ameliyatından sonra, uygun şekilde seçilen tip 2 diyabet hastalarının yaklaşık%90’ı tedaviyi tamamen bitirir. Kalan%10’luk hasta grubunda şeker sadece hap tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Şeker hastalığını tedavi etmek için uygulanan 2 tür Transit bipartisyon operasyonu vardır. Birincisi, 2 anastomozlu orijinal transit bipartisyondur. İkincisi, mideye tek bir anastomozun yapıldığı döngü geçiş bipartisyonudur. Döngü geçişi bipartisyon, teknik olarak daha kolay olduğu için genellikle gerçekleştirilir. Safra sıvısının yönlendirildiği orijinal transit bipartisyon ameliyatının uygulanması hem sonuçlar açısından hem de mide kanseri gelişimini engellemek açısından önemlidir.

Transit Bipartisyon Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Operasyondan sonraki ilk 10 günlük süreçte şeffaf çorbalarla beslenmeye ağırlık verilmelidir. Şeffaf çorbalardan kasıt pipetlerden rahatlıkla geçebilecek kıvamda olmasından bahsedilmektedir. İlk 10 günlük dönemin ardından gelen 15 günlük süreçte ise yine sıvı odaklı – sıvı ağırlıklı beslenme devam ettirilmelidir. Bu süreçte püre yani yarı katı – yarı sıvı gıdalar tüketilebilir. Sıvı ve püre odaklı beslenme gerçekleştirilmesinin nedeni ise mide ile on iki parmak bağırsağı arasında kalan kas halkalarının gerginleştirilmemesidir. Buralarda yaşanacak gerginlik sindirim sistemine zarar verebilir ve atılan dikişlere tahribatla neticelenebilir. İlk 10 gün ve sonrasında gelen ikinci 15 günlük süreçler tamamlandıktan sonra uygun diyetlerle beslenmeye geçilebilir. Bu diyetler hem cerrahınız hem de diyetisyeninizce onaylanmış olmalıdır. Uzmanların kontrolünde olmayan diyetler yapmayınız. Örnek bir diyet menüsü aşağıda oluşturulmuş olup her hasta için uygun olmayabilir.  Sabah Öğünü
 • Şeker içermeyen normal çay ya da bitki çayı
 • Yağsız yapıda bir dilim peynir ya da bir adet haşlama usulü ile hazırlanan yumurta
Ara Öğün
 • Taze sıkım meyve suyu ya da çay ile beraber 2 adet bisküvi
Öğle Yemeği
 • Yarım porsiyon çorba
 • Yarım porsiyon yağsız ya da az yağlı doğal yoğurt
İkinci Ara Öğün
 • Püresi yapılmış bir meyve
Akşam Yemeği
 • Yarım porsiyon çorba
 • Yarım porsiyon yağsız ya da az yağlı doğal ev yapımı yoğurt
Son Ara Öğün
 • Taze sıkım meyve suyu

Transit Bipartisyonun Fiyatları

Transit bipartisyon ameliyatının fiyatları günümüzde değişmektedir. Farklı fiyatlar üzerinden oluşan işlemler bulunmaktadır. Bilindiği üzere günümüzde her hastane kendi özel fiyatını belirlemektedir. Bundan kaynaklı olarak giderlerine ve gerekliliklerine göre net bir fiyat oluşturarak hastaya bildirmektedir. Bunların yanı sıra hekimin ne denli alan hakim olduğu ve kim olduğu gibi detaylarda yapılacak olan operasyonun fiyatını doğrudan etkilediğini unutmamakta fayda var. Bundan kaynaklı olarak net bir fiyatın belirlenmesi pek gerçekçi ve sağlıklı olmayacaktır. Doğru ve net bir fiyatın belirlenmesi için hekim muayenesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun ardından hekimin vereceği bilgi üzerine net olarak fiyat belirlenecektir. Türkiye’de gerçekleştirilen bazı operasyonlar üzerinde dolar kurlarının etkili olduğunu unutmamakta fayda var. Bilindiği gibi birçok hastane gerekli ekipmanlarını ve maaşlarını dolar üzerinden ödeyebilmektedir. Bu yüzden dolar kurundaki herhangi bir etkinlik doğrudan fiyatları etkilemektedir. Bundan kaynaklı olarak kur üzerinden de değişiklerin doğrudan operasyon fiyatını etkileyeceğini unutmamak gerek. Net bir fiyat bilgisine erişebilmek için uzman bir hekimden muayene olunmalı ve gerekli bilgilere erişilmesi gerekmektedir.  Kaynakça: https://www.researchgate.net/publication/283487884_Sleeve_Gastrectomy_and_Transit_Bipartition https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-69912019000500155&script=sci_arttext&tlng=en
AboutDr. Hasan Erdem
Nato nel 1976 in Hatay, il Dr. Hasan Erdem; è entrato a İstanbul Tıp Fakültesi nel 1996 e si è laureato come Dottore in Medicine nel 2002. Ha cominciato la sua specializzazione a İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Clinica di Chirurgia Generale, ed è diventato Specialista in Chirurgia Generale nel 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content