Obezite Cerrahisi Sonrası Reflü Oluşumu

Reflü şikayetleri obeziteye yönelik gerçekleştirilen cerrahi adımlardan sonra yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Obezite cerrahisi geçiren hastaların acil servislere başvurduğu şikayetler arasında göğüs bölgesinde yanıcı ağrılar ve epigastrik ağrılardır. Ancak en önemli şikayet Reflü’dür. Reflü şikayetiyle başvuranların oranı yaklaşık %47 civarındadır. Saptanan verilere göre mide bandı cerrahilerinden sonra reflü belirtileri genellikle erken vadelerde gözlemlenmektedir. Bununla beraber uzun dönem reflü şikayetlerinin oranı da %15 dolaylarındadır. Mide kelepçesi operasyonlarından sonra gözlemlenen reflü belirtilerinin ana kaynağı fazladan sıkılan bantlardan oluşabilmektedir. Bir diğer komplikasyon ise mide bandı kayması ya da outlet tıkanıklığıdır.

Her mide cerrahisinden sonra çıkan reflü belirtileri reflü olmayabilir. Bu nedenle iyi bir değerlendirme gereklidir. Yalancı akalazya gibi durumlar da reflü belirtilerine çok benzeyebilmektedir. Yeterince sindirilmeyen gıdaların duraklama durumları da bir diğer reflü belirtisi arasındadır. Özofagus motilitesi mide bandının yüksekte yerleştirilmesinden kaynaklanan relü belirtilerine neden olabilir.

Tüp Mide Cerrahisinden Sonra Reflü Oluşur mu?

Tüp mide cerrahisinden sonra gastrointestinal fizyoloji de büyük değişimler olur. Mide bölgesindeki fundus ve gövde alanlarının çıkartılması sonucu midedeki doğal gastrik uyum seleksiyonunda ve asit sekresyonlarında etkiler değişir. Özetle anatomik ve fizyolojik değişimler sonucu reflü oluşumları meydana gelebilir. Operason esnasında hiatal defektin kapatılması elzemdir. Tüp mide cerrahisinden sonra relü belirtilerinin ortaya çıkması ilk bir yıl içerisinde ortaya çıkabilir. İlk bir yıl içerisinde ortaya çıkmayan Reflü geç dönem vadelerde ilk 6 yıl içerisinde de meydana gelebilmektedir. Lakin bu oran erken vadeye nazaran daha düşük seyirlere sahiptir. Geç vade yani ilk altı yıl içerisinde beliren reflünün ana nedenlerinden biri fundusun tam gerçekleştirilmeyen rezeksiyonundandır.

Sleeve Gastrektomi yani tüp mide ameliyatından sonra da reflü meydana gelebilir. Lakin reflü oluşumu için tek operasyon türü olan tüp mide ameliyatı değildir. Diğer obezite cerrahi tekniklerinde de meydana gelebilir. Operasyondan sonra başlayan reflü belirtilerinin ardından proton pompa inhibitörlerine sahip ilaçlarla tedavisi yapılabilmektedir. Bazı durumlarda bariatrik cerrahi aşamaları gerekebilir.

Tüp mide cerrahisinden sonra mide gerekli olduğu orandan daha dar yapıldığı takdirde midenin iç kısmında yer alan basınç yükselebilir. Bu da reflü oluşumu için uygun zeminin hazırlanmış olması anlamını taşımaktadır. Cerrahi operasyonuna bağlı olarak gelişen alt yemek borusunun kapağını desteklemekle vazifeli olan yapıların gevşemesi durumu da reflünün oluşumuna neden olabilir. Tüpleştirilen mide bölümünün kendi çevresinde dönmesi de bir diğer reflü nedenidir. Midenin fundus bölgesinin olması gerekenden daha az çıkartılması da reflüye neden olabilir. Ameliyat öncesi gerçekleştirilen detaylı tetkikler esnasında varsa mide fıtığı fark edilmediyse tüp mide operasyonundan sonra reflü oluşumunu etkileyebilmektedir. Midenin alt bölgesinin normalden daha fazla çıkartılması da bir diğer reflü sebebidir. Tüm bu nedenlerden dolayı her türlü tetkikin yapılması ve iyi değerlendirilmesi gereklidir. Alanında uzman cerrahlarca gerçekleştirilen operasyonların ardından reflü oluşum olasılıklarının daha düşük olduğu bir gerçektir.

 

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content