Şeker Hastaları Mide Küçültme Ameliyatı Olabilir mi?

Doğrudan cevabı sunarak konumuzda adım adım ilerlemek daha uygun olabilir… Tip 2 diyabet hastaları mide küçültme ameliyatı olabilir… Yalnız altını çizmek isteriz; “olabilir”. Net yanıtı sunabilmemiz için elbette genel kontrollerinizi ve muayenenizi yapmamız elzemdir. Bununla birlikte şunu da ifade edebiliriz; mide küçültme ameliyatları genel olarak şeker hastaları için bulunmaz bir cerrahi tedavi yöntemidir. Yani şeker hastalığının tedavisinde büyük, olumlu kriterler taşımaktadır. Burada önemli olan bir başka olgu ise şeker hastalığı tanısının konmasından ne kadar süre sonra mide küçültme ameliyatının yapıldığıdır. Cevap ise açıktır; şeker hastalığı tanısı konduktan sonra ne kadar erken mide küçültme ameliyatı yapılırsa o kadar iyidir. Genel yanıtı sunduktan sonra, en az yanıtımız kadar değeri olan alt kriterlerimizi de açıklayalım.

Mide Küçültme Ameliyatları ve Şeker Hastalığı Tedavisi

Tüm dünyayı baz aldığımızda, Uluslar Arası Diyabet Federasyonu tarafından yapılan araştırma verilerine göre; 2021 yılı itibariyle 350 milyon civarı şeker hastası mevcuttur. Verilerin tahminsel araştırmalarına göre bu rakamın 2030 yılı sonuna dek 500 milyona yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte pek çok şeker hastasının obez olduğu da açıktır. Dolayısıyla şeker hastalığı ile obezite cerrahisi birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü obez hastaların VKİ değerleri normalin üzerinde yani VKİ (vücut kitle indeksi değeri) 35 kg / m2 orantısının üzerindedir. Bu orantının üzerinde olan her 3 obez hastanın 1’inin de şeker hastalığının olduğu bilinenler arasındadır.

Erken Tanı, Erken Ameliyat Sonuçları Çok Başarılı

Tip 2 şeker hastalığı tanısı konulduktan sonra, çok vakit kaybetmeden mide küçültme ameliyatlarından herhangi birini olan hastalardaki şeker hastalığı tedavi başarısının çok başarılı olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Hatta bunun için ortalama başarı değerinin %80 dolaylarında olduğunu da söyleyebiliriz. Kısacası şeker hastalığı tanısı konulan hastaların en geç 5 yıl içerisinde mide küçültme ameliyatları olduğu takdirde, genel şeker hastalığı tedavisinde %80 başarı yakalanabilmektedir.

İlaç Tedavisinden Daha Başarılı

Şeker hastalığı tanısı konduktan sonra neredeyse tüm şeker hastalarına ilaç tedavisi başlanmaktadır. Erken dönemde kullanılan düşük doz şeker ilaçlarının ardından zaman geçtikte daha yüksek dozlara geçilmektedir. Nihayetinde ise insülin enjektasyon ilaçlarına varana dek tedaviler sürdürülmektedir. Lakin erken dönem şeker hastalığı tedavisinde uygulanan mide küçültme ameliyatlarının ilaç tedavilerine nazaran daha etkili, daha başarılı olduğu da belirtilebilir.

Ameliyat Türü Fark Etmiyor

Yapılan araştırmalara göre şeker hastalarına uygulanan mide küçültme ameliyatları arasında belirgin düzeylerde bir fark yoktur. İster tüp mide ameliyatı olsun ister gastrik bypass ameliyatı olsun her iki obezite cerrahisi de şeker hastaları için uygun olup, her ikisi de başarılıdır.

İyileşme Oranında Yüksek Yüzdeler

Şeker hastalarına yönelik uygulanan ilaç tedavilerinde ortalama %13 oranında iyileşme yüzdesi gözlemlenirken, mide küçültme ameliyatlarından sonraki iyileşme yüzdeleri %80’lere ulaşmaktadır. Bu da açık olarak mide küçültme ameliyatlarının şeker hastalığının tedavisindeki olumlu etkisini gözler önüne sermektedir.

Tip 1 vs Tip 2 Şeker Hastalığı

Araştırmalara göre Tip 1 şeker hastalığında da mide küçültme ameliyatlarının uygulanabildiği ve başarılar yakalanabildiğini göstermektedir. Buna karşın Tip 2 şeker hastalığının tedavisinde uygulanan ilaç tedavisinin başarı oranıyla kıyaslandığında tip 2 mide küçültme ameliyatları çok daha başarılı sonuçlara sahiptir. Bu da hastanın daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat sürme olasılığını yükseltmektedir.

Tetkikler Sonrası Şeker Hastalığında Mide Küçültme

Mide küçültme ameliyatları şeker hastaları için de uygulanmaktadır. Bunun için şeker hastalığı tanınız konduktan sonra fazla vakit kaybetmeden başvurmanız önerilir. Gerekli muayene, araştırma, tetkik ve tahlilleriniz ardından mide küçültme ameliyatına uygun olup olmadığınız, operasyonla elde edilebilecek başarılar gibi bilgilendirmeleri edinmek üzere adımları atmanız için teşvik ediyoruz.

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content