Tip 2 Diyabet Ameliyatla Nasıl Tedavi Edilir?

Fazla kilo ve insülin direnci oluşumuna bağlı olarak ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabet hastalığı ortaya çıkabilir. Vücudun ürettiği insülinin efektif bir şekilde kullanılamaması ve bunun sonucunda kan şekerinin yükselmesine neden olan tip 2 diyabet zaman içerisinde vücuttaki doku ve organlara zarar vererek çeşitli ikincil hastalıkların oluşmasını tetikleyebilir.

Tip 2 diyabet tedavisi kişi özelinde planlanır ve genellikle tedavi sürecinin temel amacı hastanın kan şekerinin kontrol altına alınması ve şeker hastalığı kaynaklı sağlık sorunlarının oluşmasının engellenmesidir.

Son yıllarda tip 2 diyabet tedavisinde şeker hastalığı ameliyatı olarak da bilinen Transit Bipartisyon cerrahisi ile etkin sonuçlar alınmaktadır. Seçilmiş hastalara uygulanan tip 2 diyabet ameliyatı hastaların genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde ve kilo verme sürecinde oldukça etkilidir.

Tip 2 Diyabet Cerrahisi Nedir? Transit Bipartisyon Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında yaklaşık 1,5 saatte tamamlanan tip 2 diyabet cerrahisi sırasında karın bölgesinden insizyonlar yapılır. Diyabet 2 hastalığı olan ve obezite nedeniyle sağlığı bozulan hastaların kilo verebilmesi ve ikincil hastalıklarının önlenebilmesi için başvurulabilen transit bipartisyon ameliyatı metabolik cerrahiler sınıfına girmektedir.

Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ve transit bipartisyon olarak adlandırılan cerrahinin ilk aşaması tüp mide ameliyatıdır. Tüp mide ameliyatı sırasında mide hacminin yaklaşık olarak %70 – 80’lik bir kısmı vücut dışarısına çıkarılarak ince bir tüp şeklinde yeni mide oluşturulur. Operasyonun ikinci aşamasında ise ince bağırsağa müdahale edilir.

İnce bağırsağın ilk 250 cm’i korunur ve ince bağırsak ikiye kesilir. İnce bağırsağın kesilen kısmı tüp haline getirilen mideye bağlanır ve bağırsağın boşta kalan kısmı ince bağırsağın son kısmı ile birleştirilir. Yapılan anatomik değişimler sonucu tüketilen gıdalar ince bağırsağın tüm kısımlarından geçmeye devam eder. Böylece besin emilim sorunları oluşması engellenirken ince bağırsağın orta kısmındaki reseptörlere gıdalar çabuk ulaştığı için kişi kısa sürede tokluk hissedebilir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Seçilmiş hastalarda çok başarılı sonuçların alınmasını sağlayabilen şeker hastalığı ameliyatı;

Tip 2 Diyabet Ameliyatla Nasıl Tedavi Edilir?

  • Diyabet 2 hastalığı olan,
  • Pankreas rezervleri korunan,
  • Vücut kitle indeksi 30 kg/m2 ve üzerinde olan,
  • Diyabet ve obezite nedeniyle ikincil hastalıklar yaşayan,
  • Operasyon sonrası süreçte kilo vermeye istekli ve aynı zamanda hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı ameliyat için uygun olan kişilere gerçekleştirilebilir.

 

Şeker hastalığı ameliyatının etkisinin arttırılması ve başarılı sonuçlar çıkması adına operasyon öncesi süreçte hastaların sağlık durumları detaylı bir şekilde incelenir. Cerrahların talep ettiği kan tahlilleri hastaların ameliyattan yarar sağlayıp sağlamayacağı hakkında net veriler sunar. Tüm tetkikler eksiksiz yapıldığında ve hastaların ameliyattan fayda sağlayacağı büyük ölçüde netleştirildiğinde diyabet cerrahisi sayesinde tip 2 diyabet hastalığından kurtulmak mümkün olur.

Transit Bipartisyon ile Şeker Hastalığı Nasıl Tedavi Ediliyor?

Transit bipartisyon ameliyatı ile hastalar yemek yediklerinde besinler tüp mide içerisinden hızlı bir şekilde bağırsakların son kısmına ulaşıyor ve ince bağırsağın son kısmındaki hormonları aktive ederek pankreastan insülin salınmasını sağlıyor. Bu şekilde hastaların ömür boyu medikal veya insülin enjeksiyonu tedavilerine devam etme gerekliliği ortadan kaldırılıyor.

  • Tip 2 diyabet hastası olan herkes diyabet cerrahisi ile diyabetten kurtulabilir şeklinde bir genelleme yapılması mümkün değildir. Özellikle 10 yıl ve daha uzun bir süredir diyabet hastalığı olan kişilerde pankreas rezervlerinin azalmasına bağlı olarak ameliyat başarısı düşebilir. Bu nedenledir ki tip 2 diyabet hastalığı olan ve cerrahi ile bu hastalığından kurtulmak isteyen kişilerin operasyon öncesi dönemde pankreaslarının insülin ve c peptid değerlerinin ölçülmesi gerekir.
  • Tip 2 diyabet hastalığının ilk basamak tedavisi kapsamında transit bipartisyon ameliyatı önerilmez. Ancak hastalar aynı zamanda obezite sorunu da yaşıyorlarsa metabolik cerrahiye başvurulur.
  • Transit bipartisyon ameliyatının temel amacı tip 2 diyabete ve obeziteye büyük ölçüde yol açan insülin direnci döngüsünü kırabilmektir.

 

Kaynak:

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21153-bariatric-weight-loss-surgery-for-treating-diabetes

 

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content