Tüp Mide Ameliyatı Kansere Neden Olur mu?

Tüp mide ameliyatı olanlar ya da tüp mide ameliyatı olmayı düşünenler tarafından en çok merak edilen sorulardan birinin yanıtını vermek istiyoruz. “Tüp mide ameliyatı kansere neden olur mu?” hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

“Özofagus ve mide kanseri gibi hastalıkların obezite ve bariyatrik cerrahi ile ilişkili olduğunu biliniyor. Bu nedenle obezite hastalığı olan kişilerin gastroözofageal reflü hastalığı ve helikobakter pilori özelinde araştırılması birçok tıbbi otorite tarafından öneriliyor.”

Son yıllarda gelişen klinik ve cerrahi tedavi seçeneklerine rağmen obezite dünya genelinde salgın bir hastalık olarak etkisini arttırmayı sürdürüyor. Özellikle morbid obezitenin kanser dahil olmak üzere birçok sistematik hastalığın ardındaki tetikleyici neden olduğu kabul ediliyor.

Her ne kadar obezitenin yıkıcı sonuçları hakkında fikir sahibi olunsa da obezite ve kanser arasındaki ilişkinin sınırları henüz tam anlamıyla belirlenebilmiş değil. Vücut kitle indeksi değerlerinin yüksek olmasının kanser riskini ne kadar arttırdığı ve tüp mide ameliyatı sonrası dramatik kilo kayıplarının kanser insidansını etkileyip etkilemediği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Tüm bu belirsizliğe rağmen kilo kaybı sonrasında vücut yağ oranının azalmasına bağlı olarak tüm kanser riskleri için azalma söz konusu olacağı bilimsel çevreler tarafından kabul görüyor.

Güncel verilere doğrultusunda tüp mide ameliyatı sonrası kanser oluşumundan ziyade obezite hastalığının bağlantılı olduğu kanser türlerine yoğunlaşılması gerektiği anlaşılabiliyor. Obezite hastalığının meme kanseri, rahim kanseri, böbrek kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri ve gastrointestinal sistem kanserleri ile ilişkili olduğu biliniyor.

Gastrit Kanseri (Mide Kanseri) – Obezite – Tüp Mide Ameliyatı

Son yıllarda gastrit kanseri görülme sıklığı azalsa da bu kanser türünün dünya genelinde en yaygın görülen dördüncü kanser türü olduğu gerçeği devam etmektedir. Kardiyak ve kardiyak olmayan türleri bulunan gastrit kanseri ile obezite hastalığı arasındaki ilişki çelişkili olarak sınıflandırılmaktadır. Son dönemde gerçekleştirilen bir meta analiz neticesinde obezite ve kardiyak olmayan gastrit kanseri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı gösterilmiştir.

  • Gastrit Kanseri Riskini Artıran Unsurlar

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Obezite hastalığının ve tüp mide ameliyatının mide kanseri üzerindeki doğrudan etkisi ile ilgili net bir çıkarım yapılamıyor ancak bu hastalığa yol açabilen risk faktörlerinin bulunduğu biliniyor. Gastrit kanseri riskini arttıran gastroözofageal reflü hastalığı obezite hastalarında daha yüksek oranda görülüyor. Elbette gastroözofageal reflü hastalığına neden olabilen tek faktör obezite de değil; aynı şekilde alt özafagusu gevşetme özelliğine sahip olan ilaçların düzenli kullanılması, alkol bağımlılığı, sigara kullanımı gibi faktörlerin de mide kanseri riskini artıran Gastroözofageal Reflü hastalığına neden olabileceği biliniyor.

 

Helikobakter Pilori

Dünya genelinde en sık karşılaşılan bakterilerden biri olan helikobakter pilori birçok kişide herhangi bir belirtiye neden olmazken bazı kişilerde on iki parmak bağırsağı ülserine, gastrite, mide kanserine, MALT lenfomasına, mide ve duodenal ülserlerine yol açabiliyor.

Tedavi edilmediğinde gastrit kanseri riskini arttırdığı bilinen bu bakteri ile obezite arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bazı bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmiş durumda. Yine de obezite hastalarında helikobakter pilori görülme sıklığının arttığına dair kesin verilere ulaşıldığı söylenemiyor. Tüp mide ameliyatı kararı verilmeden önce hastaların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi aşamasında helikobakter Pilori teşhis edilirse tedavi sürecinin başlatılması gerekiyor.

Enflamatuar Faktörler (Beyaz Yağ Dokusu)

Yapılan araştırmaların sonuçlarında obezite hastalığının, insülin direnci ve kardiyovasküler morbidite ile bağlantılı olan enflamatuar faktörlerle ilişkili olduğu gösterilmektedir. Obez hastalarda beyaz yağ dokuları bağışıklık sistemini tetikler ve gastrit kansere yol açtığı bilinen TNF-a ve interlöktin-6 sitokinlerinin salgılanmasına neden olur.

 

Kaynak:

https://www.dovepress.com/esophagogastric-cancer-after-sleeve-gastrectomy-a-systematic-review-of-peer-reviewed-fulltext-article-CMAR

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content