Tüp Mide Ameliyatı Polisliğe ve Askerliğe Engel mi?

Tüp mide ameliyatlarında Laparoskopik adımlarla gerçekleştirilmek kaydıyla midenin yaklaşık %80’lik dilimi çıkartılmaktadır. Bu nedenle askere girmek isteyenler, polis olmak isteyenler, uzman çavuş vb gibi askerlik sınavlarına katılmak isteyenler ya da tam tersi asker – polis olmak istemeyen hastalarca en çok merak edilen konulardan biri de tüp mide ameliyatının asker – polis olmaya bir engel teşkil edip etmeyeceğidir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz; askerliğin de polisliğin de belirli şartları vardır. Her ikisinin kriterleri benzer olsa da farklılıkları da mevcuttur. Üstelik bazı ek durumları da farklılık taşımaktadır.

VKİ Değeri İlk Etkendir

Vücut kitle indeksi hem askerlikte hem de polislikte aranan kriterlerdendir. Özetle tüp mide ameliyatı ya da diğer mide ameliyatlarının olup olmadığından önce bireyin vücut kitle indeksine bakılmaktadır. Boy – kilo orantısı değeri olarak da nitelendirebileceğimiz VKİ değeri asker olma şartlarında yazılan kriterlerden yüksek ya da düşük ise doğrudan muaf olunmaktadır. Ancak muaf sayılabilmek için genelde bir yıl sonraki askeri kontrollere gelinmesi söylenmektedir. İlk askerlik sağlık kontrolünde VKİ değeri yüksek çıkan hastalar sonraki seneye tekrar çağırılır. Bu kontrolde çıkan VKİ sonucu yine asker olmaya engel ise doğrudan muaf raporu alınabilmektedir. Yani belirli kilonun altında ya da üstünde olan bireyler asker olamamaktadır. Aynı durum polislikte de geçerlidir.

Kısacası ilk kontrollerde tüp mide ameliyatı ya da benzer ameliyatlar kapsam içinde tutulmamaktadır. Bununla beraber tüp mide ameliyatını birkaç sene önce yaptırmış, normal VKİ değerlerine ulaşmayı başarmış, boy – kilo orantısı normal düzeylerde olan, başarılı – komplikasyon gelişmemiş tüp mide ameliyatı geçirenler, asker olmaya doğrudan engel olan başka bir hastalığı olmayan adaylar için bir muafiyetin olup olmayacağını kesin bir dille belirtemeyiz. Bu koşullara sahip bireyler; yani normal VKİ – boy – kilo orantısı – bir hastalığı olmayanlar asker olabilmektedir. Buna karşın aynı şey polislik için geçerli değildir. Polis kolejine girmek için gerekli sağlık şartları yönetmeliklerinde doğrudan tüp mide ameliyatı ya da diğer mide ameliyatlarının engel olduğuna dair bir ifade yoktur. Lakin aynı yönetmeliklerin B, C, D fıkralarında aranan sağlık kriterlerinde mide ameliyatlarının polis olmaya engel olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Kontroller Sırasında İfade Ediniz

Askerlik için ön sağlık soruşturması yürütülmektedir. Bu soruşturma yani ön muayene esnasında doğrudan tüp mide ameliyatı geçirdiğinizi ifade ediniz. Ya da daha öncesinde yazılı olarak başvuruda bulunarak durumunuzu belirtiniz. Asker olma şartlarında doğrudan “tüp mide ameliyatı geçirenler asker olamazlar” kaidesi bulunmamakla beraber aranan ilk şart genel sağlık durumunun askerliğe elverişli olup olmadığı konusundadır. Bununla birlikte durumunuzu sorulmadan belirtmeniz faydanıza olacaktır. Eğer VKİ değeriniz asker olma şartlarındaki kriterlere uymuyorsa zaten asker olamazsınız. Bunun doğrudan tüp mide ameliyatıyla bir ilişkisi yoktur. VKİ değeriniz, asker olma şartlarındaki normal aralıkta bulunmuyorsa zaten askere alım yapılmamaktadır. Genelde bir sonraki seneye kontrol devri verilmekte ve ikinci senede de normal aralıklara ulaşamazsanız muaflık verilmektedir.

Tüp Mide Ameliyatları ve Polislik

Polis olmak için genel sağlık raporu alınmaktadır. Polis olma kriterlerinin taşınıp taşınmadığına dair yapılan bu kontroller sırasında doğrudan “tüp mide ameliyatı” yaptıranların polis olamayacağına yönelik bir madde yoktur. Lakin bunun yerine “mide ameliyatları” ifadesi kullanılmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere tüp mide ameliyatı geçirenler polis olamazlar. Ayrıca VKİ oranınız polis olma kriterlerine uymuyorsa, tüp mide ameliyatı olmanız ya da olmamanız araştırılmadan doğrudan elenmektesiniz. Bu kural emniyet teşkilatının sağlık mevzuatında mevcuttur. Ancak B, C, D fıkralarında yer almaktadır. Buna karşın polis okuluna yönelik öğrenci alımları yönetmeliği A bendinde yer alan fıkralar için geçerlidir. A bendi maddelerinde ise doğrudan tüp mide ameliyatı geçmemektedir.  A bendinde ise; Mide sekelleri, mide tömörleri vb gibi ek maddeler mevcuttur. Bu nedenle polislik için gerekli sağlık kontrolleri esnasında hekimlerinize danışmalısınız.

AboutDoç. Dr. Hasan Erdem
1976 Hatay doğumlu olan Dr. Hasan Erdem; 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 2002 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde ihtisasa başlayıp 2008 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content