Dr Hasan Erdem

Cerrahi her işlemde olduğu gibi mideye yönelik cerrahi uygulamalarda da belirli riskler vardır. Ancak bu riskler tüm karın içi ameliyatlarla hemen hemen aynıdır. Hatta safra kesesi ameliyatlarındaki riskler mide küçültme ameliyatlarının risklerinden daha fazladır.

Risklerin minimize edilebilmesi için aranması gereken ilk şart; mide küçültme ameliyatını daha önceden birçok kez başarıyla tamamlamış bir cerrahın seçilmesidir. Ardından hijyenik – teknolojik – yeterli donanım ve ekibe sahip, hastane ortamında yapılmasıdır.

Sonraki riskler ise hem cerrahın hem de hastanın dikkat edilmesi gerekenlere uyduğu sürece ortaya çıkış oranı oldukça azaltılabilir – yok edilebilir.

Örneğin cerrahın hastayı rutin kontrollerle muayene etmesi, doktorun vazifesidir. Hastanın da cerrah tarafından belirtilen, uyması gereken kriterleri iyileşme evresi boyunca uygulaması gereklidir. Örneğin hastanın enfeksiyon risklerini hiçe sayarak yarasına iyi bakmaması gibi durumlar da birer risk olarak ortaya çıkabilir. 

Temel Riskler Aynıdır

Her karın içi cerrahi işlemlerin temel riskleri aynıdır. Bunları aşağıdaki şekilde sıralamamız yerinde olacaktır;

 • Anestezi Odaklı Riskler

Cerrahi uygulamalar genel anestezi altında yürütülmektedir. Hastanın anesteziye karşı duyarlılığı, hastanın yaşı, kilosu, boyu, genetik geçişli hastalıkları, kronik hastalıkları, sonradan kazandığı geçici – tedavi edilebilir hastalıkları, genel sağlık durumu, düzenli ilaç kullanımları ve daha önceden geçirdiği ameliyatlar baz alınarak hasta – doktor bilgilendirmesi net olmalıdır. Böylece anestezi odaklı riskler minimize edilebilir. 

 • Nefes Darlığı 

Anestezi sonrası kısa süreli nefes darlığı riskleri gelişebilir. Çoğunlukla birkaç saat ile birkaç gün arasında son bulur. 

 • Enfeksiyon Riskleri

Cerrah, ekibi, hastane ve ameliyat ortamı tam hijyenik olmalıdır. Böylece enfeksiyon riskleri minimize edilebilir. Ayrıca enfeksiyon risklerinin en çok belirdiği dönem, hastanın iyileşme evresinde yaptığı hatalar, yanlış uygulamalar ya da dikkatsiz davranmasından kaynaklanabilmektedir.

Cerrahi işlemin gerçekleştiği bölgenin pansumanlarını aksatmak, darbe almak, dikişleri yırtmak, dikkat edilmesi gerekenlere uymamak enfeksiyon olasılıklarını yükseltir. Bu nedenle operasyon sonrası enfeksiyon risklerinde en büyük iş hastaya düşmektedir.

 • Ölüm Riskleri

Ölüm riski en nadir görülen tehlikelerden biridir. Risk gelişmesini tetikleyen en önemli faktörler; ameliyat sırasında karın kesiklerinin enfeksiyon kapması, dikişlerin yeterli iyileşememesi gibi nedenlerle ortaya çıkan karın içi iltihaplanmalardır. Erken teşhis edilmeli ve hızlı müdahale yapılmalıdır.

Aksi halde karın içi iltihaplanma ilerleyerek tedavide geç kalınmış olabilir. Bu durumda ölümle sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra anesteziye bağlı, yaşa ve hastalıklara bağlı ölüm riskleri de her daim, küçük oranlarla da olsa vardır.

 • Beslenme Bozuklukları

Mide küçültme ameliyatlarından sonra ek tedavi gerektiren beslenme bozuklukları gerçekleşebilir. Bu durum az olmakla beraber hızlı müdahale gerektirir. Mide küçültme operasyonlarından sonra birkaç gün ya da birkaç haftaya kadar sürebilen geçici beslenme bozuklukları oluşması olağandır.

Bu süreçte hastaya damar yoluyla gerekli vitamin ve mineral desteği sağlanabilir, besin takviyeleri verilebilir. Süreç sonrası hastalar kısa sürede beslenme problemleri yaşamaktan kurtulurlar. Nadir olarak beslenme bozukluğu devam edecek olursa ek tedavilerle ilerleme sağlanılabilir.

 • Kusma Riskleri

Mide küçültme ameliyatlarının ardından mide bulantısı ve kusma görülmesi oldukça normaldir. Operasyondan sonraki ilk birkaç gün boyunca bu tepkimeler pek çok hastada görülebilmektedir.

Damar yoluyla vb gerekli ilaçlar verilerek bu etkilerin sonlandırılmasına yardımcı olunur. Çoğunlukla birkaç günden sonra mide bulantıları ve kusmalar son bulur. Devam edecek olursa; tanı, teşhis, tedavi yöntemleriyle gereken müdahale yapılır.

 • Fıtık Riskleri

Karın bölgesine atılan cerrahi kesik fıtığa dönüşebilir. Bilhassa hastanın yanlış bakımı, hastanın kendisini zorlaması, dikişlerini patlatması, ameliyat bölgesine darbe alması, enfeksiyon kapması gibi nedenlerden dolayı da fıtık oluşabilmektedir. Ek tedavi – uygulama gerektirir.

 • Kanama Riskleri

Kanama riski her ameliyat yönteminde vardır. Kanama riskini minimize etmek için ilk şart deneyimli doktor, hijyenik hastane ve ameliyat ortamıdır. Ardından ameliyat öncesi hastanın genel sağlık bilgilerinin eksiksiz ve net alınmış olması gerekir.

Kanama risklerini yükseltici temel faktörler aspirin gibi ilaçların kullanımıyla artabilir. Bu nedenle hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında hastanın aspirin vb kullanımı sonlandırılmalıdır. Ayrıca kanama riskini arttırabilecek aspirin dışı diğer etkilere de dikkat edilmelidir.

Ginseng, yeşil çay, kiraz sapı çayı gibi içeceklerin de kullanılmaması gereklidir. Bu maddelerin – bitkilerin de kan sulandırma –kan inceltme özellikleri vardır. Özetle hasta – doktor bilgilendirilmesi yapılmalı, doktorun tüm risk ve önerileri hastaya yapması, hastanın da söylenilenleri dikkatle uygulaması gereklidir. 

ÖZETLE: Mide Küçültme Ameliyatı Riskleri

 • Her cerrahi işlemde olduğu gibi mide küçültme ameliyatlarında da riskler vardır. Ne azdır ne fazladır. 
 • Riskleri indirgemek için alanında uzman cerrahları seçmek, cerrahın daha önce kaç kez başarılı mide küçültme ameliyatı yaptığını bilmek iyi bir tercih olacaktır.
 • Ameliyat olunacak hastanenin potansiyeli, kullanılan donanımları, ameliyatı gerçekleştirecek ekiplerin deneyimleri ve hijyenleriyle riskler asgariye indirilir.
 • Operasyon öncesinde hastanın sağlık geçmişi ve mevcut durumu tam analiz edilmeli, tüm tetkikleri yapılarak kontrol edilmelidir. 
 • Operasyon sonrasında muayene ve pansumanları rutine bindirilmeli, hasta dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgilendirilmelidir.


Kurumumuzda verilen tüm servisler ve Altunizade, Kısıklı Cd. No: 5/B 34662 Üsküdar/İstanbul adresinde kayıtlı Doç. Dr. Hasan ERDEM Obezite Kliniği firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Kurumumuz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine bilgilendirme bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, kampanya teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Sitemiz üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Kurumumuz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece kliniğimizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Kurumumuz kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Kurumumuzun Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir talebinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@drhasanerdem.com adresine email gönderebilirsiniz

Tanı ve tedavi amacıyla Hastanemize başvuran her birey bölümümüz tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı hale getirilen hakları her aşamada takip edebilir.
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:
1. Hastanemize başvuran her birey fiziksel düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı tedavi olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir.
2. Hasta doktoru ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
Saygı ve İtibar Görme Hakkı:
1. Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.
2. Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Mahremiyet Hakkı:
1. Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.
Bilgi İsteme Hakkı:
1. Hastanın sağlık hizmet ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.
Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
1. Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
Kayıtları İnceleme Ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı:
1. Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
2. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
Reddetme, durdurma ve rıza:
1. Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
2. Hiç kimse; kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:
1. Hastanemizin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır.
Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma Hakkı:
1. Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.
2. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve Hastane imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.