Dr Hasan Erdem
Update Date: 8 September 2022

Cerrahi her işlemde olduğu gibi mideye yönelik cerrahi uygulamalarda da belirli riskler vardır. Ancak bu riskler tüm karın içi ameliyatlarla hemen hemen aynıdır. Hatta safra kesesi ameliyatlarındaki riskler mide küçültme ameliyatlarının risklerinden daha fazladır.

Risklerin minimize edilebilmesi için aranması gereken ilk şart; mide küçültme ameliyatını daha önceden birçok kez başarıyla tamamlamış bir cerrahın seçilmesidir. Ardından hijyenik – teknolojik – yeterli donanım ve ekibe sahip, hastane ortamında yapılmasıdır.

Sonraki riskler ise hem cerrahın hem de hastanın dikkat edilmesi gerekenlere uyduğu sürece ortaya çıkış oranı oldukça azaltılabilir – yok edilebilir.

Örneğin cerrahın hastayı rutin kontrollerle muayene etmesi, doktorun vazifesidir. Hastanın da cerrah tarafından belirtilen, uyması gereken kriterleri iyileşme evresi boyunca uygulaması gereklidir. Örneğin hastanın enfeksiyon risklerini hiçe sayarak yarasına iyi bakmaması gibi durumlar da birer risk olarak ortaya çıkabilir. 

Temel Riskler Aynıdır

Her karın içi cerrahi işlemlerin temel riskleri aynıdır. Bunları aşağıdaki şekilde sıralamamız yerinde olacaktır;

 • Anestezi Odaklı Riskler

Cerrahi uygulamalar genel anestezi altında yürütülmektedir. Hastanın anesteziye karşı duyarlılığı, hastanın yaşı, kilosu, boyu, genetik geçişli hastalıkları, kronik hastalıkları, sonradan kazandığı geçici – tedavi edilebilir hastalıkları, genel sağlık durumu, düzenli ilaç kullanımları ve daha önceden geçirdiği ameliyatlar baz alınarak hasta – doktor bilgilendirmesi net olmalıdır. Böylece anestezi odaklı riskler minimize edilebilir. 

 • Nefes Darlığı 

Anestezi sonrası kısa süreli nefes darlığı riskleri gelişebilir. Çoğunlukla birkaç saat ile birkaç gün arasında son bulur. 

 • Enfeksiyon Riskleri

Cerrah, ekibi, hastane ve ameliyat ortamı tam hijyenik olmalıdır. Böylece enfeksiyon riskleri minimize edilebilir. Ayrıca enfeksiyon risklerinin en çok belirdiği dönem, hastanın iyileşme evresinde yaptığı hatalar, yanlış uygulamalar ya da dikkatsiz davranmasından kaynaklanabilmektedir.

Cerrahi işlemin gerçekleştiği bölgenin pansumanlarını aksatmak, darbe almak, dikişleri yırtmak, dikkat edilmesi gerekenlere uymamak enfeksiyon olasılıklarını yükseltir. Bu nedenle operasyon sonrası enfeksiyon risklerinde en büyük iş hastaya düşmektedir.

 • Ölüm Riskleri

Ölüm riski en nadir görülen tehlikelerden biridir. Risk gelişmesini tetikleyen en önemli faktörler; ameliyat sırasında karın kesiklerinin enfeksiyon kapması, dikişlerin yeterli iyileşememesi gibi nedenlerle ortaya çıkan karın içi iltihaplanmalardır. Erken teşhis edilmeli ve hızlı müdahale yapılmalıdır.

Aksi halde karın içi iltihaplanma ilerleyerek tedavide geç kalınmış olabilir. Bu durumda ölümle sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra anesteziye bağlı, yaşa ve hastalıklara bağlı ölüm riskleri de her daim, küçük oranlarla da olsa vardır.

 • Beslenme Bozuklukları

Mide küçültme ameliyatlarından sonra ek tedavi gerektiren beslenme bozuklukları gerçekleşebilir. Bu durum az olmakla beraber hızlı müdahale gerektirir. Mide küçültme operasyonlarından sonra birkaç gün ya da birkaç haftaya kadar sürebilen geçici beslenme bozuklukları oluşması olağandır.

Bu süreçte hastaya damar yoluyla gerekli vitamin ve mineral desteği sağlanabilir, besin takviyeleri verilebilir. Süreç sonrası hastalar kısa sürede beslenme problemleri yaşamaktan kurtulurlar. Nadir olarak beslenme bozukluğu devam edecek olursa ek tedavilerle ilerleme sağlanılabilir.

 • Kusma Riskleri

Mide küçültme ameliyatlarının ardından mide bulantısı ve kusma görülmesi oldukça normaldir. Operasyondan sonraki ilk birkaç gün boyunca bu tepkimeler pek çok hastada görülebilmektedir.

Damar yoluyla vb gerekli ilaçlar verilerek bu etkilerin sonlandırılmasına yardımcı olunur. Çoğunlukla birkaç günden sonra mide bulantıları ve kusmalar son bulur. Devam edecek olursa; tanı, teşhis, tedavi yöntemleriyle gereken müdahale yapılır.

 • Fıtık Riskleri

Karın bölgesine atılan cerrahi kesik fıtığa dönüşebilir. Bilhassa hastanın yanlış bakımı, hastanın kendisini zorlaması, dikişlerini patlatması, ameliyat bölgesine darbe alması, enfeksiyon kapması gibi nedenlerden dolayı da fıtık oluşabilmektedir. Ek tedavi – uygulama gerektirir.

 • Kanama Riskleri

Kanama riski her ameliyat yönteminde vardır. Kanama riskini minimize etmek için ilk şart deneyimli doktor, hijyenik hastane ve ameliyat ortamıdır. Ardından ameliyat öncesi hastanın genel sağlık bilgilerinin eksiksiz ve net alınmış olması gerekir.

Kanama risklerini yükseltici temel faktörler aspirin gibi ilaçların kullanımıyla artabilir. Bu nedenle hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında hastanın aspirin vb kullanımı sonlandırılmalıdır. Ayrıca kanama riskini arttırabilecek aspirin dışı diğer etkilere de dikkat edilmelidir.

Ginseng, yeşil çay, kiraz sapı çayı gibi içeceklerin de kullanılmaması gereklidir. Bu maddelerin – bitkilerin de kan sulandırma –kan inceltme özellikleri vardır. Özetle hasta – doktor bilgilendirilmesi yapılmalı, doktorun tüm risk ve önerileri hastaya yapması, hastanın da söylenilenleri dikkatle uygulaması gereklidir. 

ÖZETLE: Mide Küçültme Ameliyatı Riskleri

 • Her cerrahi işlemde olduğu gibi mide küçültme ameliyatlarında da riskler vardır. Ne azdır ne fazladır. 
 • Riskleri indirgemek için alanında uzman cerrahları seçmek, cerrahın daha önce kaç kez başarılı mide küçültme ameliyatı yaptığını bilmek iyi bir tercih olacaktır.
 • Ameliyat olunacak hastanenin potansiyeli, kullanılan donanımları, ameliyatı gerçekleştirecek ekiplerin deneyimleri ve hijyenleriyle riskler asgariye indirilir.
 • Operasyon öncesinde hastanın sağlık geçmişi ve mevcut durumu tam analiz edilmeli, tüm tetkikleri yapılarak kontrol edilmelidir. 
 • Operasyon sonrasında muayene ve pansumanları rutine bindirilmeli, hasta dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgilendirilmelidir.